Skip to main content

Ksiezycowy Nowy Rok - Rok Tygrysa!!!

Ksiezycowy Nowy Rok - Rok Tygrysa!!!

Koreańczycy mają swoje własne święto i tradycje na celebrację nadejścia nowego roku księżycowego, nazywa się ono Seollal.

Podczas tego święta rodziny gromadzą się razem, aby celebrować czas razem. Jest to także czas dla przodków, gdyż odprawia się za nich rytuał zwany Charye. Nie można również zapomnieć o zupie z kluskami ryżowymi i jajkiem (tteoguk). Dzieci natomiast obdarowuje się kopertami z pieniędzmi.

Istnieje mit, który mówi jak powstały znaki zodiakalne.
Nefrytowy cesarz zaprosił zwierzęta do udziału w wyścigu. Pierwsze 12 zwierząt, które ukończą wyścig miało zostać zodiakalnymi zwierzętami.
Tygrys jako zwinne i szybkie zwierzę ukończył wyścig jako trzeci - mit mówi, że spowolniła go rzeka.

Who’s ready to run like a tiger this year?! 

Comments

Be the first to comment.
All comments are moderated before being published.

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart